eXTReMe Tracker

۲۶ شهریور، ۱۳۹۵

حرفی برای گفتن

وقتی از دنیای 32 حرفی خارج می شی دیگه حرفی برای گفتن نداری! فقط نگاه می کنی. خیره می شی و تماشا می کنی.

بس کن و بیش مگو گرچه دهان پر سخن است
زانکه این حرف و دم و قافیه هم اغیارند

هیچ نظری موجود نیست: