eXTReMe Tracker

۱۱ اردیبهشت، ۱۳۸۸

برگی از تاریخ

در زمان‌های قدیم دو برادر بودند یکی تقی‌خان و دیگری احمدخان. پدر این بچه‌ها زغال فروش بود (یکی از شغل‌های ‏کلیدی و حیاتی در کرمان زمین) احمدخان برادر بزرگ بود و تقی‌خان برادر کوچک. تقی‌خان خیلی از احمدخان ‏حرف‌شنوی داشت بطوری که به احمدخان صاحب‌اختیار می‌گفتند. تقی‌خان یکی از سرداران نادرشاه بود. بعد از مرگ ‏نادر و روی کار آمدن سلسله زند فرماندار کرمان شروع کرد به فشار آوردن به مردم. به همین خاطر تقی‌خان علیه ‏فرماندار قیام کرد و حکومت کرمان را برای دو سال بدست گرفت و در این مدت چندین بار با لشکریان زند جنگید و در ‏نهایت کشته شد. فرزندان تقی‌خان در کرمان فامیل تقی‌زاده دارند و فرزندان احمدخان فامیل صاحب‌اختیاری. این ‏انیمیشن جالب هم در مورد حکومت تقی‌خان در کرمان است که با لهجه کرمانی تهیه شده. ‏