eXTReMe Tracker

۲۳ خرداد، ۱۳۹۰

صفحه آخر پاسپورت

استاد ما هفته قبل گفت که دارد میرود اسرائیل. من بهش گفتم میدونستی که ما ایرانی ها نمیتوانیم به اسرائیل سفر کنیم؟ تعجب کرد و گفت چرا؟ گفتم آخه در صفحه آخر پاسپورت ما نوشته که دارنده این پاسپورت حق سفر به فلسطین اشغالی (اسرائیل) را ندارد. خیلی برایش عجیب بود برای همین صفحه آخر پاسورت ایرانی را بهش نشون دادم. با دیدن صفحه آخر پاسپورت اولین چیزی که گفت این بود که “Palestine” با “P” بزرگ است نه کوچک.

آخه برادر من اگه می خواهی با صفحه آخر پاسپورت بزنی توی دهن اسرائیل حداقل سعی کن که غلط املائی نداشته باشی. این چه وضعش هست که نمی شود شما چهار خط انگلیسی بنویسی و توش غلط نباشد. زمانی که دانشجو کارشناسی ارشد بودم با یکی از دوستان برای پروژه میرفتیم شیراز. دوست من توی برگه های ایمنی پرواز که یک صفحه هست و در جلوی صندلی هواپیما قرار دارد پنج تا غلط املائی و گرامری پیدا کرد. مردم هر روز روزنامه چاپ می کنند اینقدر توش غلط نیست که توی پاسپورت های شما هست. عزیز من درست هست که در تحصیلات عالیه شما شکی نیست ولی قبل از صدور پاسپورت بده یه بنده خدا دیگه هم بخونش.

۲ نظر:

Pooyan گفت...

از غلط املائی که بگذریم. ما ایرانی ها از کشورهای عربی هنوز پیشرفته تریم. چون اگر یگ اروپایی در پاسپورتش مهر اسرائیل داشته باشه به کشورهای عربی راهش نمیدن.

ُ گفت...

متشکر پویان جان من این را نمی دونستم خیلی جالب بود