eXTReMe Tracker

۱۱ بهمن، ۱۳۹۴

تی تاپ

هواپیما پر بود برای همین در سالن نتظار از مردم می خواستند که اگر مایلند چمدون دستیشون رو بدهند بار. یه چند نفری چمدون هاشون رو دادند بار. آقایی بود با دو تا کیسه بزرگ به اندازه کیسه زباله. هر بار که اعلام می کردند که کسانی که حاضر هستند چمدون هاشون رو بدهند بار این آقا گویی که می ترسید خدایی نکرده کسیه ها اون رو هم بگیرند یه گوشه ای قایم می شد و حواس خودش رو به یه جهت دیگه می برد. خیلی دوست داشتم بدونم چی توی این کیسه ها هست. قبلا دیده بودم که مردم تابلو و یا یک کار هنری رو با خودشون میارن توی هواپیما ولی این هیچ کدومشون نبود. از کنجکاوی وقتی که داشتیم سوار هواپیما می شدیم خودم رو یه جوری انداختم پشت سرش. دیدم توی هر دو تا کیسه تی تاپ هست. اون داشت تی تاپ از کشور خارج می کرد.


۰۷ بهمن، ۱۳۹۴

مامور گمرک و چمدون ما

داشتم زمینی می رفتم به کشور دوست و همسایه ایالات متحده. ایرانی باشی، زمینی بری، نزدیک تعطیلات هم باشه ، عصر شنبه ساعت 4 بعد از ظهر هم باشه ودست آخر داری از یک مزری هم رد می شی که شاید سالی 10 تا ایرانی هم به تورش نخوره. خلاصه تا اینجاش تقصیر خودم بود. حالا رسیدیم دم مرز و مامور مرزبانی با نگاهی به پاسپورت و کمی اینور اونور کردن پاسپورت می گه ماشین رو اون کنار پارک کن و بیا داخل. البته انتظارش رو داشتم. حالا از 2 ساعت سوال پرسیدن و اینها بگذیرم که خودش داستانیه. کلی سعی کردم بهش بفهمونم کارم چیه. دست آخر مجبور شدم با شکل و عکس توی اینترنت نشونش بدم.
وقتی که داخل بودم یک افسر دیگه کلید ماشین رو گرفت تا ماشین رو بگرده. کارم داخل که تموم شد و رفتم توی ماشین همه چیز مرتب تقریبا مثل اولش بود. این دفعه چندمی هست که این ماجرا رو دارم ولی هر دفعه تمیز می گردن. از اینشون خوشم می یاد. بعضی وقتها فکر می کنم دچار این بیماری روانی شدم که زندانی با زندابانش حس تفاهم و همدردی می کنه.
تا اینجاش طبق روال بود تا رسیدم هتل و چمدونم رو باز کردم. یعنی خداییش جای تشکر و قدردانی داره. وسایل من توی این چمدون به همریخته و پرت و پلا بود. ولی این آقای افسر چنان قشنگ لباس های من رو تا کرده بود و اون بندهای روش رو بسته بود که هم خجالت زده شدم و گفتم برگردم تشکر کنم ولی دیدم به 2 ساعت پرسش و پاسخ دوباره نمی ارزه و هم دلم نمی آمد وسایل چمدون رو بهم بزنم. برای همین گفتم اینجا ازش یه تشکری کرده باشم.