eXTReMe Tracker

۱۱ مهر، ۱۳۹۵

تفاوت

اختلاف را زمانی حس کردم که خود فروشی که زمانی بدترین فحش بود ارزش شد.  و من موندم و محصولی بی خریدار.

You have to sell yourself
Market yourself
...

هیچ نظری موجود نیست: