eXTReMe Tracker

۰۹ اسفند، ۱۳۹۴

خوش بینانه

اگر خوشبینانه به مسئله نگاه کنیم از دید ژاپن و چین ما باخترمیانه هستیم. 

هیچ نظری موجود نیست: