eXTReMe Tracker

۰۱ تیر، ۱۳۹۲

دوران زندگی

گذراندن دوران زندگی مهارتی می خواهد که یاد گیری آنها یک هنر است. خیلی ها را می شناسم که رفتن به دهه دوم، سوم، چهارم  و پنجم زندگی برایشان یک غول است. هستند کسانی که یک دوره از زندگی را با موفقیت طی می کنند ولی در دوره های بعدی قادر به ادامه این موفقیت نیستند. مگر چه می شود که یک انسان موفق بی هیچ دلیلی شکست خورده می شود. چرا عده ای دچار یاس و افسردگی می شوند؟
با خودم که فکر کردم دلیل آن را در تغییر وظایف دیدم. برای خودم ملموس ترین تغییر، تغییر روند بین گرفتن و دادن بود. خیلی با خودم فکر کردم که فرق ما با یک کودک چیه؟ چرا همه می خواهند مثل یک کودک باشند ولی نمی توانند. ما تا وقتی بچه هستیم و یا سنمان کم هست در حال گرفتن هستیم. نیازی به پس دادن نیست. هیچ انتظاری نیست. اگر توی چاله آب بپریم یکی هست که خشکمان کند. اگر سرما بخوریم یکی هست که مراقیتمان بکند. ولی وقتی بزرگ می شیم دیگر کسی نیست که این کارها را برای ما انجام دهد. خودمان هستیم و خودمان.
یک تغییر دیگر که برای من ملموس بود این بود که تا یک سن خاص و یا تا وقتی که در حال درس خواندن هستیم ما در حال یاد گرفتن و جمع آوری اطلاعات از منابع مختلف هستیم. ولی بعد از آن شرایط تغییر می کند. اینبار ما دهنده هستیم و دیگران گیرنده  اطلاعات ما. ما کمتر دریافت کننده می شویم و بیشتر دهنده می شویم. این تغییر بین دریافت کردن و پس دادن خیلی دشوار هست. بعضی وقت ها هنوز می خواهیم در دوران یادگیری باشیم. این دوران هیچ مسئولیتی ندارد. تنها مسئولیت ما یادگیری هست ولی وقتی که نقش ما از یادگیرنده به یاد دهنده تغییر می کند اوضاع عوض می شود.   دیگر به انتها رسیده ایم. آن آرزوها افسانه های ما به پایان می رسد. حال وظیفه ماست که برای دیگران افسانه بسازیم و آنها را به حرکت در این راه تشویق کنیم.  این قسمت مشکل کارهست. خیلی از ما شنوندگان خوبی هستیم ولی به خوبی شنیدن قادر به تعریف داستان نیستیم. . مهم نیست که چقدر داستان گوش داده باشی و چقدر داستان بلد باشی. تا وقتی که نتوانی یک داستان را درست و با آب و تاب تعریف کنی قصه گوی خوبی نمی شوی. بعضی از ما هنر قصه گویی خوبی نداریم برای همین وقتی می شنویم که دیگر وقت ماست که قصه بگوییم زود 
دلخور می شویم. بی انصافی هم اینجاست که وقتی وقت قصه شنیدن تمام می شود دیگر کسی برایت قصه تعریف نمی کند. 
تغییر همیشه سخت هست مخصوصا برای آدمهایی که دوستدار سکون هستند و زیاد دنبال تغییر نیستند.

هیچ نظری موجود نیست: